Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2104(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0140/2009

Внесени текстове :

A6-0140/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 12
CRE 01/04/2009 - 12

Гласувания :

Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0215

Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

12. Ново споразумение между ЕС и Русия (разискване)
CRE

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия [2008/2104(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz представи доклада.

Изказаха се: Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията).

Изказаха се: Cristina Gutiérrez-Cortines (докладчик по становището на комисията ITRE), Josef Zieleniec, от името на групата PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата UEN, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere и Milan Horáček.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt и Giulietto Chiesa.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten и Alexandru Nazare.

Изказаха се: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner и Janusz Onyszkiewicz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.22 от протокола от 02.04.2009.

Правна информация - Политика за поверителност