Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2104(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0140/2009

Teksty złożone :

A6-0140/2009

Debaty :

PV 01/04/2009 - 12
CRE 01/04/2009 - 12

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0215

Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela

12. Nowa umowa UE-Rosja (debata)
CRE

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie nowej umowy między Unią Europejską i Rosją [2008/2104(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cristina Gutiérrez-Cortines (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Josef Zieleniec w imieniu grupy PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere i Milan Horáček.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt i Giulietto Chiesa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten i Alexandru Nazare.

Głos zabrali: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner i Janusz Onyszkiewicz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.22 protokołu z dnia 02.04.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności