Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2104(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0140/2009

Ingivna texter :

A6-0140/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 12
CRE 01/04/2009 - 12

Omröstningar :

Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0215

Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

12. Nytt avtal mellan EU och Ryssland (debatt)
CRE

Betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om det nya avtalet mellan EU och Ryssland [2008/2104(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Josef Zieleniec för PPE-DE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere och Milan Horáček.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt och Giulietto Chiesa.

Följande ledamöter yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten och Alexandru Nazare.

Talare: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner och Janusz Onyszkiewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.22 i protokollet av den 02.04.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy