Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0163/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

13. Откриване на международни преговори с оглед сключването на международно споразумение за защита на Арктика (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Откриване на международни преговори с оглед сключването на международно споразумение за защита на Арктика

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Anders Wijkman, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique De Keyser, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle и Paul Rübig.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma и Hannes Swoboda, от името на групата PSE, относно откриването на международни преговори за приемане на международен договор за защита на Арктика (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно международния договор за опазване на Арктика (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, относно международния договор за опазване на Арктика (B6-0173/2009),

- Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, относно международния договор за опазване на Арктика (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Биляна Илиева Раева, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki и Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, за международния договор за опазването на Арктика (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, за международния договор за опазването на Арктика (B6-0176/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.23 от протокола от 02.04.2009.

Правна информация - Политика за поверителност