Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0163/2009

Debaty :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela

13. Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia Traktatu miedzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia Traktatu miedzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki

Alexandr Vondra (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrał Anders Wijkman w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle i Paul Rübig.

Głos zabrali: Alexandr Vondra i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie otwarcia negocjacji międzynarodowych mających na celu przyjęcie międzynarodowego traktatu na rzecz ochrony Arktyki (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie międzynarodowego traktatu na rzecz ochrony Arktyki (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie międzynarodowego traktatu w sprawie ochrony Arktyki (B6-0173/2009),

- Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie międzynarodowego traktatu w sprawie ochrony Arktyki (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki i Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, w sprawie międzynarodowego traktatu na rzecz ochrony Arktyki (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, w sprawie międzynarodowego traktatu na rzecz ochrony Arktyki (B6-0176/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.23 protokołu z dnia 02.04.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności