Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0163/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel

13. Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Anders Wijkman za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Véronique De Keyser za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle a Paul Rübig.

Vystúpili títo poslanci: Alexandr Vondra a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE, o otvorení medzinárodných rokovaní s cieľom podpísať medzinárodnú zmluvu o ochrane Arktídy (B6-0163/2009),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o medzinárodnej zmluve o ochrane Arktídy (B6-0172/2009),

- Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL o medzinárodnej zmluve o ochrane Arktídy (B6-0173/2009),

- Satu Hassi za skupinu Verts/ALE o medzinárodnej zmluve o ochrane Arktídy (B6-0174/2009),

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki a Anne Laperrouze za skupinu ALDE o medzinárodnej zmluve o ochrane Arktídy (B6-0175/2009),

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o medzinárodnej zmluve o ochrane Arktídy (B6-0176/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.23 zápisnice zo dňa 02.04.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia