Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0140(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0149/2009

Внесени текстове :

A6-0149/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0211

Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

14. Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg представи доклада.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Elizabeth Lynne (докладчик по становището на комисията EMPL), Amalia Sartori (докладчик по становището на комисията ENVI), Lissy Gröner (докладчик по становището на комисията CULT), Donata Gottardi (докладчик по становището на комисията FEMM), Manfred Weber, от името на групата PPE-DE, Emine Bozkurt, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, и Konrad Szymański, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Frank Vanhecke, независим член на ЕП, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa и Michael Cashman.

Изказа се Vladimír Špidla.

Изказаха се: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström и Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi и Martin Kastler.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Маруся Иванова Любчева, Manfred Weber и Richard Howitt.

Изказа се Kathalijne Maria Buitenweg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 02.04.2009.

Правна информация - Политика за поверителност