Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0140(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0149/2009

Esitatud tekstid :

A6-0149/2009

Arutelud :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0211

Protokoll
Kolmapäev, 1. aprill 2009 - Brüssel

14. Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest * (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest [KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg tutvustas raportit.

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elizabeth Lynne (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Amalia Sartori (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Lissy Gröner (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Donata Gottardi (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Manfred Weber fraktsiooni PPE-DE nimel, Emine Bozkurt fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Frank Vanhecke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa ja Michael Cashman.

Sõna võttis Vladimír Špidla.

Sõna võtsid Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi ja Martin Kastler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber ja Richard Howitt.

Sõna võttis Kathalijne Maria Buitenweg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika