Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0140(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0149/2009

Teksty złożone :

A6-0149/2009

Debaty :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0211

Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela

14. Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Elizabeth Lynne (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Amalia Sartori (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Lissy Gröner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Donata Gottardi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, Emine Bozkurt w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Frank Vanhecke niezrzeszony, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa i Michael Cashman.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

Głos zabrali: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi i Martin Kastler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber i Richard Howitt.

Głos zabrała Kathalijne Maria Buitenweg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 02.04.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności