Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0140(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0149/2009

Predkladané texty :

A6-0149/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0211

Zápisnica
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel

14. Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu * (rozprava)
CRE

Správa: Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu [COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0149/2009)

Kathalijne Maria Buitenweg uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elizabeth Lynne (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Amalia Sartori (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Lissy Gröner (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Donata Gottardi (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Manfred Weber za skupinu PPE-DE, Emine Bozkurt za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE a Konrad Szymański za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Hubert Pirker, Martine Roure, Gérard Deprez, Sebastiano (Nello) Musumeci, Elisabeth Schroedter, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa a Michael Cashman.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla.

Vystúpili títo poslanci: Sarah Ludford, Rihards Pīks, Inger Segelström, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Mauro, Claude Moraes, Marco Cappato, Carlos Coelho, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi a Martin Kastler.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Marusya Ivanova Lyubcheva, Manfred Weber a Richard Howitt.

V rozprave vystúpil Kathalijne Maria Buitenweg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 02.04.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia