Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0116/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0200

Zápis
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

15. EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení *** – Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF ***I – Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj) ***I (rozprava)
CRE

Doporučení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns a Emmanouil Angelakas uvedli zprávy.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru BUDG), Gabriela Creţu (navrhovatelka výboru EMPL), Jamila Madeira (navrhovatelka výboru REGI), Iosif Matula za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Fernand Le Rachinel nezařazený, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó a Samuli Pohjamo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle a Ljudmila Novak.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall a Catherine Stihler.

Vystoupili: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez a Emmanouil Angelakas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 2.4.2009, bod 9.5 zápisu ze dne 2.4.2009 a bod 9.12 zápisu ze dne 2.4.2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí