Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0232(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0116/2009

Arutelud :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0200

Protokoll
Kolmapäev, 1. aprill 2009 - Brüssel

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

15. Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond: finantsjuhtimist käsitlevad sätted *** - Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid ***I - Eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkus Euroopa Regionaalarengu Fondi raames ***I (arutelu)
CRE

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid [KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega [KOM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns ja Emmanouil Angelakas tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Nathalie Griesbeck (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Gabriela Creţu (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jamila Madeira (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Iosif Matula fraktsiooni PPE-DE nimel, Constanze Angela Krehl fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fernand Le Rachinel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó ja Samuli Pohjamo.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle ja Ljudmila Novak.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall ja Catherine Stihler.

Sõna võtsid Jacques Barrot, Iratxe García Pérez ja Emmanouil Angelakas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009 protokolli punkt 9.6, 02.04.2009 protokolli punkt 9.5 ja 02.04.2009 protokolli punkt 9.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika