Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0232(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0116/2009

Dezbateri :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0200

Proces-verbal
Miercuri, 1 aprilie 2009 - Bruxelles

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

15. FEDER, FSE şi Fondul de Coeziune: dispoziţii privind gestiunea financiară *** - Noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE ***I - Investiţii în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe ***I (dezbatere)
CRE

Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară [17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE [COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Karin Jöns (A6-0116/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea investiţiilor în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe [COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

Iratxe García Pérez, Karin Jöns şi Emmanouil Angelakas şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Nathalie Griesbeck (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Gabriela Creţu (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jamila Madeira (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Iosif Matula, în numele Grupului PPE-DE, Constanze Angela Krehl, în numele Grupului PSE, Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Fernand Le Rachinel, neafiliat, Richard Howitt, Marian Harkin, Guntars Krasts, Jan Olbrycht, Gábor Harangozó şi Samuli Pohjamo.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Ewa Tomaszewska, Maria Petre, Stavros Arnaoutakis, Toomas Savi, Rolf Berend, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oldřich Vlasák, James Nicholson, Luca Romagnoli, Zita Pleštinská, Avril Doyle şi Ljudmila Novak.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall şi Catherine Stihler.

Au intervenit: Jacques Barrot, Iratxe García Pérez şi Emmanouil Angelakas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 02.04.2009, punctul 9.5 al PV din 02.04.2009 şi punctul 9.12 al PV din 02.04.2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate