Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

17. Потъналите кораби с емигранти край бреговете на Либия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Потъналите кораби с емигранти край бреговете на Либия

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE-DE, и Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, и Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност