Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0142(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0161/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0161/2008

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0208

Pöytäkirja
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - Bryssel

18. Yhteisön viisumisäännöstö ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta [KOM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax esitteli laatimansa mietinnön.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ewa Klamt PPE-DE-ryhmän puolesta, Michael Cashman PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö