Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0142(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0161/2008

Ingediende teksten :

A6-0161/2008

Debatten :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.13

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0208

Notulen
Woensdag 1 april 2009 - Brussel

18. Gemeenschappelijke visumcode ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode [COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Henrik Lax (A6-0161/2008)

Henrik Lax leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ewa Klamt, namens de PPE-DE-Fractie, Michael Cashman, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, Marian-Jean Marinescu en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 2.4.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid