Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel

19. Vyhodnotenie času jazdy a dôb odpočinku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Vyhodnotenie času jazdy a dôb odpočinku

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia