Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0048/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0048/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0206

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 10.25 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

20. Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0048/2009)

Η Avril Doyle παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Avril Doyle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.04.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου