Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2184(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0186/2009

Ingivna texter :

A6-0186/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0203

Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

22. Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier [2008/2184(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

Adina-Ioana Vălean redogjorde för betänkandet.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 02.04.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy