Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Opravy (článek 204a jednacího řádu)
 8.Písemná prohlášení (předložení)
 9.Předložení dokumentů
 10.Harmonogram dílčích zasedání na rok 2010
 11.Plán práce
 12.Nová dohoda mezi EU a Ruskem (rozprava)
 13.Zahájení mezinárodních jednání zaměřených na dosažení přijetí mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy (rozprava)
 14.Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci * (rozprava)
 15.EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení *** – Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF ***I – Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj) ***I (rozprava)
 16.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 17.Ztroskotání migrantů u pobřeží Libye (rozprava)
 18.Kodex Společenství o vízech ***I (rozprava)
 19.Hodnocení doby řízení a doby odpočinku (rozprava)
 20.Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II (rozprava)
 21.Vzdělávání dětí migrantů (krátké přednesení)
 22.Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (krátké přednesení)
 23.Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (krátké přednesení)
 24.Problémy a perspektivy občanství Unie (krátké přednesení)
 25.Pořad jednání příštího zasedání
 26.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (134 kb) Prezenční listina (58 kb) 
 
Zápis (106 kb) Prezenční listina (23 kb) 
 
Zápis (199 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí