Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 1. april 2009 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 204a)
 8.Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Mødekalender for 2010
 11.Arbejdsplan
 12.Den nye aftale EU/Rusland (forhandling)
 13.Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (forhandling)
 14.Ligebehandling * (forhandling)
 15.Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning *** - Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF ***I - Energieffektivitet og vedvarende energi på boligområdet ***I (forhandling)
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Indvandreres forlis ved Libyens kyster (forhandling)
 18.Fællesskabskodeks for visa ***I (forhandling)
 19.Evaluering af køretid og hvileperioder (forhandling)
 20.Grænseværdier for farmakologiske stoffer i fødevarer ***II (forhandling)
 21.Uddannelse af indvandrerbørn (kortfattet forelæggelse)
 22.Unionsborgeres ret til at færdes frit på medlemsstaternes område (kortfattet forelæggelse)
 23.Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (kortfattet forelæggelse)
 24.Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (129 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) 
 
Protokol (108 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) 
 
Protokol (196 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik