Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla)
 8.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Vuoden 2010 istuntokalenteri
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (keskustelu)
 13.Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (keskustelu)
 14.Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu * (keskustelu)
 15.EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset *** - ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit ***I - EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus ***I (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Siirtolaisia kuljettaneiden alusten haaksirikot Libyan rannikoilla (keskustelu)
 18.Yhteisön viisumisäännöstö ***I (keskustelu)
 19.Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi (keskustelu)
 20.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II (keskustelu)
 21.Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (lyhyt esittely)
 22.EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella (lyhyt esittely)
 23.Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (lyhyt esittely)
 24.Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (135 kb) Läsnäololista (58 kb) 
 
Pöytäkirja (111 kb) Läsnäololista (23 kb) 
 
Pöytäkirja (194 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö