Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2009. április 1., Szerda - Brüsszel
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Köszöntés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 8.Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.A 2010-ben tartandó plenáris ülések ütemterve
 11.Ügyrend
 12.Az EU és Oroszország közötti új megállapodás (vita)
 13.Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása (vita)
 14.A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód * (vita)
 15.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések *** - Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése ***I - Lakáságazattal kapcsolatos beruházások az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítása) ***I (vita)
 16.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 17.Bevándorlók hajótörése a líbiai partok közelében (vita)
 18.Közösségi vízumkódex ***I (vita)
 19.A vezetési és pihenőidő értékelése (vita)
 20.Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározása ***II (vita)
 21.A bevándorlók gyermekeinek oktatása (rövid ismertetés)
 22.Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (rövid ismertetés)
 23.Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)
 24.Az uniós polgárság problémái és kilátásai (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (124 kb) Jelenléti ív (58 kb) 
 
Jegyzőkönyv (113 kb) Jelenléti ív (22 kb) 
 
Jegyzőkönyv (200 kb) Jelenléti ív (62 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat