Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2009. gada 1. aprīlis - Brisele
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Kļūdu labojumi (Reglamenta 204.a pants)
 8.Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.2010. gada sesijas plenārsēžu datumi
 11.Darba kārtība
 12.Ieteikums Padomei attiecībā uz jauno ES un Krievijas nolīgumu (debates)
 13.Starptautisku sarunu sākšana, lai pieņemtu starptautisku līgumu par Arktikas reģiona aizsardzību (debates)
 14.Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas * (debates)
 15.Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi *** - Jauni ESF finansējumam atbilstīgo izmaksu veidi ***I - Ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai mājokļu sektorā (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) ***I (debates)
 16.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Imigrantu kuģu bojāeja netālu no Lībijas krastiem (debates)
 18.Kopienas Vīzu kodekss ***I (debates)
 19.Pie transportlīdzekļa stūres pavadītā laika un atpūtas laika novērtēšana (debates)
 20.Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos ***II (debates)
 21.Migrantu bērnu izglītība (īss izklāsts)
 22.Direktīvas 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (īss izklāsts)
 23.Elektromagnētisko lauku ietekme uz veselību (īss izklāsts)
 24.Eiropas Savienības pilsonības problēmas un nākotnes izredzes (īss izklāsts)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (132 kb) Apmeklējumu reģistrs (58 kb) 
 
Protokols (109 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) 
 
Protokols (199 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika