Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Oficjalne powitanie
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Sprostowania (art. 204a Regulaminu)
 8.Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Składanie dokumentów
 10.Kalendarz sesji miesięcznych w 2010 r.
 11.Porządek obrad
 12.Nowa umowa UE-Rosja (debata)
 13.Otwarcie międzynarodowych negocjacji w celu przyjęcia Traktatu miedzynarodowego w sprawie ochrony Arktyki (debata)
 14.Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną * (debata)
 15.EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami *** - Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I - Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR ***I (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 17.Zatonięcie migrantów u wybrzeży libijskich (debata)
 18.Wspólnotowy kodeks w zakresie wiz ***I (debata)
 19.Ocena czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców i okresów odpoczynku (debata)
 20.Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***II (debata)
 21.Edukacja dzieci migrantów (krótkie przedstawienie)
 22.Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (krótkie przedstawienie)
 23.Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie (krótkie przedstawienie)
 24.Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego (krótkie przedstawienie)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (132 kb) Lista obecności (58 kb) 
 
Protokół (112 kb) Lista obecności (23 kb) 
 
Protokół (204 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności