Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rättelser (artikel 204a i arbetsordningen)
 8.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 9.Inkomna dokument
 10.Sammanträdeskalender för 2010
 11.Arbetsplan
 12.Nytt avtal mellan EU och Ryssland (debatt)
 13.Inledande av internationella förhandlingar som syftar till att anta ett internationellt fördrag för skydd av Arktis (debatt)
 14.Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning * (debatt)
 15.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning *** - Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF ***I - Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) ***I (debatt)
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Drunknande av migranter utanför Libyens kust (debatt)
 18.Gemenskapsregler för visum ***I (debatt)
 19.Utvärdering av körtider och viloperioder (debatt)
 20.Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II (debatt)
 21.Utbildning för barn till migranter (kortfattad redogörelse)
 22.Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (kortfattad redogörelse)
 23.Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)
 24.Problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (135 kb) Närvarolista (58 kb) 
 
Protokoll (112 kb) Närvarolista (23 kb) 
 
Protokoll (198 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy