Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

4. Европейската съвест и тоталитаризма (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Европейската съвест и тоталитаризма

Разискването се състоя на 25 март 2009 (точка 10 от протокола от 25.03.2009).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis и Józef Pinior, от името на групата PSE, относно Европейско съзнание и тоталитаризъм (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik и József Szájer, от името на групата PPE-DE, относно Европейската съвест и тоталитаризма (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, относно Европейско съзнание и тоталитаризъм (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, относно европейската съвест и тоталитаризма (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck и István Szent-Iványi, от името на групата ALDE, относно европейската съвест и тоталитаризма (B6-0171/2009).

Гласуване: точка 9.20 от протокола от 02.04.2009.

Правна информация - Политика за поверителност