Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel

4. Euroopa südametunnistus ja totalitarism (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa südametunnistus ja totalitarism

Arutelu toimus 25. märtsil 2009 (25.03.2009 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis ja Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel: Euroopa südametunnistus ja totalitarism (B6-0164/2009);

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik ja József Szájer fraktsiooni PPE-DE nimel: Euroopa südametunnistus ja totalitarism (B6-0165/2009);

- Gisela Kallenbach, László Tőkés ja Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa südametunnistus ja totalitarism (B6-0169/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Euroopa südametunnistus ja totalitarism (B6-0170/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa südametunnistus ja totalitarism (B6-0171/2009).

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.20.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika