Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela

4. Sumienie Europy a totalitaryzm (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sumienie Europy a totalitaryzm

Debata odbyła się dnia 25 marca 2009 (pkt 10 protokołu z dnia 25.3.2009).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis i Józef Pinior w imieniu grupy PSE, sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik i József Szájer w imieniu grupy PPE-DE, Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie: sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck i István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Sumienie Europy a totalitaryzm (B6-0171/2009).

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 2.4.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności