Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel

4. Svedomie Európy a totalitarizmus (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Svedomie Európy a totalitarizmus

Rozprava sa konala 25. marca 2009 (bod 10 zápisnice zo dňa 25.03.2009).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis a Józef Pinior za skupinu PSE o svedomí Európy a totalite (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik a József Szájer za skupinu PPE-DE o svedomí Európy a totalitných režimoch (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o svedomí Európy a totalitných režimoch (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o svedomí Európy a totalite (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck a István Szent-Iványi za skupinu ALDE o svedomí Európy a totalitných režimoch (B6-0171/2009).

Hlasovanie: bod 9.20 zápisnice zo dňa 02.04.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia