Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel

4. Det europeiska samvetet och diktatur (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det europeiska samvetet och diktatur

Debatten hölls den 25 mars 2009 (punkt 10 i protokollet av den 25.03.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis och Józef Pinior för PSE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0164/2009),

- Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková, Bernd Posselt, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Mario Mauro, Struan Stevenson, Bogusław Sonik och József Szájer för PPE-DE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0165/2009),

- Gisela Kallenbach, László Tőkés och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0169/2009),

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Wojciech Roszkowski, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, om Europas samvete och totalitära ideologier (B6-0170/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer (B6-0171/2009).

Omröstning: punkt 9.20 i protokollet av den 02.04.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy