Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

5. Ролята на културата в развитието на европейските региони (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0064/2009) зададен от Doris Pack, от името на групата PPE-DE, към Комисията: Ролята на културата в развитието на европейските региони (B6-0226/2009)

Разискването се състоя на 26 март 2009 (точка 8 от протокола от 26.03.2009).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на групата PPE-DE, Christa Prets, от името на групата PSE, Hannu Takkula и Grażyna Staniszewska, от името на групата ALDE, относно ролята на културата в развитието на европейските региони (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно ролята на културата в развитието на европейските региони (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel и Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, относно ролята на културата в развитието на европейските региони (B6-0168/2009).

Гласуване: точка 9.21 от протокола от 02.04.2009.

Правна информация - Политика за поверителност