Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel

5. Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0064/2009), mille esitas(id) Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (B6-0226/2009)

Arutelu toimus 26. märtsil 2009 (26.03.2009 protokolli punkt 8).

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel, Christa Prets fraktsiooni PSE nimel, Hannu Takkula ja Grażyna Staniszewska fraktsiooni ALDE nimel: Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (B6-0166/2009);

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (B6-0167/2009);

- Helga Trüpel ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel: Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (B6-0168/2009).

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika