Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

5. Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (ingediende ontwerpresoluties)

Mondelinge vraag (O-0064/2009) van Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Commissie: De rol van cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's (B6-0226/2009)

Het debat heeft op 26 maart 2009 plaatsgevonden (punt 8 van de notulen van 26.03.2009).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, Christa Prets, namens de PSE-Fractie, Hannu Takkula en Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie, over de rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio’s (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, over de rol van cultuur in de ontwikkeling van de Europese regio's (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, over de rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio’s (B6-0168/2009).

Stemming: punt 9.21 van de notulen van 02.04.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid