Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela

5. Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-0064/2009) zadane przez Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0226/2009)

Debata odbyła się dnia 26 marca 2009 (pkt 8 protokołu z dnia 26.3.2009).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Hannu Takkula i Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel i Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich (B6-0168/2009).

Głosowanie: pkt 9.21 protokołu z dnia 2.4.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności