Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel

5. Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0064/2009), ktorú položila Doris Pack za skupinu PPE-DE pre Komisiu: Úloha kultúry v rozvoji európskych regiónov (B6-0226/2009)

Rozprava sa konala 26. marca 2009 (bod 8 zápisnice zo dňa 26.03.2009).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Doris Pack za skupinu PPE-DE, Christa Prets za skupinu PSE, Hannu Takkula a Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov (B6-0166/2009),

- Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski a Adam Bielan za skupinu UEN o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov (B6-0167/2009),

- Helga Trüpel a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov (B6-0168/2009).

Hlasovanie: bod 9.21 zápisnice zo dňa 02.04.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia