Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0154(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0084/2009

Arutelud :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0210

Protokoll
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel

6. Ühenduse ökomärgise kava ***I - Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse ökomärgise kava kohta [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella ja Linda McAvan tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nikolaos Vakalis (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Anders Wijkman fraktsiooni PPE-DE nimel, Gyula Hegyi fraktsiooni PSE nimel, Johannes Lebech fraktsiooni ALDE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Martin Bursík (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle ja Daciana Octavia Sârbu.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey ja Martí Grau i Segú.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella ja Linda McAvan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 02.04.2009protokoll punkt 9.14 ja 02.04.2009protokoll punkt 9.15.

(Istung katkestati enne hääletust kell 10.35 ja jätkus kell 11.05.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika