Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0154(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0084/2009

Debatai :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0210

Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis

6. Bendrijos ekologinio ženklo sistema ***I - Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymo [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Linda McAvan (A6-0084/2009).

Salvatore Tatarella ir Linda McAvan pristatė pranešimus.

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Nikolaos Vakalis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Anders Wijkman PPE-DE frakcijos vardu, Gyula Hegyi PSE frakcijos vardu, Johannes Lebech ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Luca Romagnoli.

Kalbėjo Martin Bursík (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle ir Daciana Octavia Sârbu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey ir Martí Grau i Segú.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella ir Linda McAvan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.14 protokolo 2.4.2009 ir punktas 9.15 protokolo 2.4.2009.

(Posėdis sustabdytas 10.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.05 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika