Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0154(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0084/2009

Debatten :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0210

Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

6. Communautair systeem van milieukeuren ***I - Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair systeem van milieukeuren [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella en Linda McAvan leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nikolaos Vakalis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Anders Wijkman, namens de PPE-DE-Fractie, Gyula Hegyi, namens de PSE-Fractie, Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, en Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bursík (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle en Daciana Octavia Sârbu.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey en Martí Grau i Segú.

Volgens de "catch the eye" procedure wordt het woord gevoerd door de leden Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella en Linda McAvan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 02.04.2009 en punt 9.15 van de notulen van 02.04.2009.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.35 uur onderbroken en om 11.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid