Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0154(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0084/2009

Debaty :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0210

Protokół
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela

6. Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I - Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy program oznakowania ekologicznego [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella i Linda McAvan przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Nikolaos Vakalis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Anders Wijkman w imieniu grupy PPE-DE, Gyula Hegyi w imieniu grupy PSE, Johannes Lebech w imieniu grupy ALDE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL i Luca Romagnoli niezrzeszony.

Głos zabrał Martin Bursík (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle i Daciana Octavia Sârbu.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey i Martí Grau i Segú.

Głos zabrali w ramach procedury "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella i Linda McAvan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 2.4.2009 i pkt 9.15 protokołu z dnia 2.4.2009.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 10.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11.05.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności