Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0154(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0084/2009

Dezbateri :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0210

Proces-verbal
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles

6. Sistemul comunitar de etichetare ecologică ***I - Participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică [COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) [COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella şi Linda McAvan şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Nikolaos Vakalis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Anders Wijkman, în numele Grupului PPE-DE, Gyula Hegyi, în numele Grupului PSE, Johannes Lebech, în numele Grupului ALDE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, şi Luca Romagnoli, neafiliat.

A intervenit Martin Bursík (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Au intervenit: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle şi Daciana Octavia Sârbu.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey şi Martí Grau i Segú.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella şi Linda McAvan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 02.04.2009 şi punctul 9.15 al PV din 02.04.2009.

(Şedinţa, suspendată la 10.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 11.05)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate