Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0154(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0084/2009

Rozpravy :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0210

Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel

6. Systém environmentálnej značky Spoločenstva ***I - Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme environmentálnej značky Spoločenstva [KOM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) [KOM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Linda McAvan (A6-0084/2009)

Salvatore Tatarella a Linda McAvan uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Stavros Dimas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nikolaos Vakalis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Anders Wijkman za skupinu PPE-DE, Gyula Hegyi za skupinu PSE, Johannes Lebech za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL a nezávislý poslanec Luca Romagnoli.

V rozprave vystúpil Martin Bursík (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Amalia Sartori, Richard Howitt, Mojca Drčar Murko, Roberta Angelilli, Eva-Britt Svensson, Roberto Fiore, Avril Doyle a Daciana Octavia Sârbu.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Holger Krahmer, Antonio De Blasio, Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey a Martí Grau i Segú.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Reinhard Rack a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili títo poslanci: Martin Bursík, Stavros Dimas, Salvatore Tatarella a Linda McAvan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 02.04.2009 a bod 9.15 zápisnice zo dňa 02.04.2009.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.05 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia