Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

7. Одобряване на протокола от предишното заседание
CRE

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Изказа се Marco Cappato, който отправя искане данните във връзка с дейностите на членовете на Парламента в пленарна зала и в комисия да бъдат публикувани на интернет страницата на Парламента, съгласно позицията на Парламента от 14 януари 2009 г. (P6_TA(2009)0022) (Председателят отговаря, че Бюрото ще разгледа този въпрос на следващото заседание).

Изказа се Anna Záborská, председател на комисията FEMM, която иска председателят да изрази неодобрението на Парламента по отношение на така наречения "Нов закон за афганистанското семейство", подписан наскоро от президента на Афганистан Hamid Karzai и иска точката да бъде вписана в дневния ред за следващата месечна сесия (Председателят приема това за сведение).

Правна информация - Политика за поверителност