Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
CRE

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Marco Cappato tog ordet for at anmode om, at oplysninger om medlemmernes virksomhed i plenarforsamlingen og i udvalgene skulle offentliggøres på Parlamentets websted i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 14. januar 2009 (P6_TA(2009)0022) (formanden svarede, at Præsidiet ville drøfte dette spørgsmål på sit næste møde).

°
° ° °

Anna Záborská tog ordet i sin egenskab af formand for FEMM for at anmode formanden om på Parlamentets vegne at tage afstand fra den såkaldte afghanske familielov, der for nylig var blevet underskrevet af den afghanske præsident Hamid Karzai, og hun anmodede om, at dette punkt blev opført på dagsordenen for den næste mødeperiode (formanden tog dette til efterretning).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik