Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
CRE

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Marco Cappato, ο οποίος ζητεί να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου τα δεδομένα που αφορούν τις δραστηριότητες των βουλευτών στην ολομέλεια και στις επιτροπές, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 (P6_TA(2009)0022) (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι το Προεδρείο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίασή τουç).

Παρεμβαίνει η Anna Záborská, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η οποία ζητεί από τον Πρόεδρο να εκφράσει την αποδοκιμασία του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον «Νέο νόμο για το οικογενειακό δίκαιο στο Αφγανιστάν» που υπεγράφη τελευταία από τον Αφγανό Πρόεδρο Hamid Karzai, και αιτεί την εγγραφή του σημείου αυτού στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς περιόδου συνόδου (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου