Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
CRE

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Marco Cappato käytti puheenvuoron ja pyysi, että parlamentin jäsenten työskentelyä täysistunnossa ja valiokunnissa koskevat tiedot julkaistaan parlamentin internet-sivustolla parlamentin 14. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman mukaisesti (P6_TA(2009)0022) (puhemies vastasi hänelle, että puhemiehistö aikoo pohtia tätä kysymystä seuraavassa kokouksessaan).

°
° ° °

FEMM-valiokunnan puheenjohtaja Anna Záborská käytti puheenvuoron ja pyysi puhemiestä ilmaisemaan parlamentin paheksunnan koskien uutta Afganistanin perhelakia, jonka Afganistanin presidentti äskettäin allekirjoitti. Hän pyysi myös, että kyseinen aihe otettaisiin seuraavan istuntojakson esityslistalle (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö