Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
CRE

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Marco Cappato, die wenst dat de informatie over de activiteiten van de leden ter plenaire vergadering en in de commissies op de website van het Parlement wordt gepubliceerd, overeenkomstig het standpunt van het Parlement van 14 januari 2009 (P6_TA(2009)0022) (de Voorzitter antwoordt dat het Bureau deze kwestie in zijn volgende vergadering zal behandelen).

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, voorzitter van de Commissie FEMM, die de Voorzitter verzoekt de afkeuring van het Parlement tot uiting te brengen over de wet, getiteld «nieuwe Afghaanse familiewet», welke onlangs door de Afghaanse president Hamid Karzai is ondertekend, en die wenst dat dit punt wordt ingeschreven op de agenda van de volgende vergaderperiode (de Voorzitter neemt hiervan kennis).

Juridische mededeling - Privacybeleid