Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
CRE

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Marco Cappato, który zwrócił sie o to, by informacje o pracach posłów na posiedzeniu plenarnym i w komisjach były publikowane na stronach internetowych Parlamentu zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu z dnia 14 stycznia 2009 r. (P6_TA(2009)0022) (Przewodniczący odpowiedział, że Prezydium rozważy tę kwestię na następnym posiedzeniu).

Głos zabrała przewodnicząca komisji FEMM Anna Záborská, która zwróciła się do Przewodniczącego o wyrażenie dezaprobaty Parlamentu wobec ustawy zwanej «nową ustawą o rodzinie afgańskiej», niedawno podpisanej przez prezydenta Hamida Karzaja, i zwrociła się o to, by punkt ten został wpisany do porządku obrad następnej sesji miesięcznej (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności