Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
CRE

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Marco Cappato s požiadavkou, aby sa informácie o aktivitách poslancov na plenárnom zasadnutí a vo výboroch zverejňovali na internetovej stránke Parlamentu v súlade s pozíciou Parlamentu zo 14. januára 2009 (P6_TA(2009)0022) (predseda odpovedal, že predsedníctvo sa bude touto otázkou zaoberať na svojej budúcej schôdzi).

V rozprave vystúpila Anna Záborská, predsedníčka výboru FEMM, ktorá vyzvala predsedu, aby v mene Parlamentu odsúdil tzv. nový zákon o afganskej rodine, ktorý nedávno podpísal afganský prezident Hámid Karzaj, a požiadala, aby sa tento bod zaradil do programu budúcej schôdze (predseda vzal túto skutočnosť na vedomie).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia