Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0201(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0128/2009

Ingediende teksten :

A6-0128/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0197

Notulen
Donderdag 2 april 2009 - Brussel

9.2. Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij [COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0197)

Juridische mededeling - Privacybeleid